Galenski laboratorij je ustrojen kao posebna organizacijska jedinica u Ljekarni srce, a u istom se izrađuju galenski pripravci za ljekarničke podružnice, prema postupcima izrade propisanim važećim farmakopejama ili magistralnim propisima. Svi pripravci izrađeni u Galenskom laboratoriju mogu se kupiti isključivo u jedinicama Ljekarne srce.

Ljekarna srce obavlja sljedeće ljekarničke djelatnosti:

  • opskrba – promet lijekova na malo, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta, kao i izradu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka provjerene kakvoće

  • opskrba – promet medicinskih proizvoda na malo, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje medicinskih proizvoda

  • opskrba homeopatskim proizvodima
  • opskrba dječjom hranom i dijetetskim proizvodima

  • opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja određenim općim aktom Hrvatske ljekarničke komore

  • savjetovanje u vezi propisivanja, odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda

  • provođenje ljekarničke skrbi

Nositelji ljekarničke djelatnosti su magistri farmacije i farmaceutski tehničari koji svojim znanjem i iskustvom pomažu pacijentima i kupcima, ali je njihova uloga i savjetodavna.

Kontakt: