Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Labinska 3, Umag, Croatia
Type
Kindergarten

About this listing

Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag je suvremena predškolska ustanova, koja svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području grada Umaga, u jednom centralnom i šest područnih objekata, a svojim programima obuhvaća djecu od navršene 1. godine do polaska u školu. Dječji vrtić „Duga“ nudi desetsatni program boravka djece u ustanovi, a u redoviti program integrirana su i djeca s teškoćama u razvoju, te djeca nacionalnih manjina u posebno verificiranom programu.

Uz redoviti program vrtić nudi još: Sportski program, Program ranog učenja engleskog jezika, Program ranog učenja hrvatskog i talijanskog jezika, Program predškole.

O djeci raspoređenoj u jasličkim i vrtićkim skupinama (njih 23) Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag brinu 46 odgajatelja. Tu je i administrativno i pomoćno tehničko osoblje, te stručni tim u punom sastavu (pedagog, psiholog,logoped, edukacijsko rehabilitacijski terapeut, viša medicinska sestra i sportski voditelj) te ravnateljica.

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag je ustanova za rani odgoj i obrazovanje na području grada Umaga, koja provodi različite programe temeljene na humanističko – razvojnoj orjentaciji, usmjerenoj na razvoj svih dječjih potencijala, poštivanju prava djeteta i uvažavanju individualnih potreba djece. U svome radu uvijek polazimo od dobrog poznavanja djeteta i njegove aktivnosti u interakciji sa okolinom, o čemu uporište nalazimo u najnovijim znanstvenim spoznajama o načinima učenja djece, te socio – konstruktivističkoj paradigmi. Vrtić pruža podršku obiteljima, te pridonosi razvoju njihovih roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

 Naša vizija

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag treba biti takva ustanova za rani odgoj i obrazovanje u kojoj će se svako dijete osjećati vrijedno, kreativno i uspješno. Ustanova u kojoj će se brinuti o djetetovoj tjelesnoj i emocionalnoj dobrobiti, u kojoj će se podržavati njegovo znanje, identitet, te poticati jake strane djeteta, tolerancija, autonomija, odgovornost, kreativnost…

Kontakti: 

 

Details

 • ID: 132977
 • Type: Kindergarten

Prices

 • Allow additional guests: No

Terms & rules

 • Smoking allowed: No
 • Pets allowed: No
 • Party allowed: No
 • Children allowed: Yes

Availability

March 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

April 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • Available
 • Pending
 • Booked

Hosted by TravelCroatia.Live

Languages
Hrvatski, English
Profile Status
Verified

0 Review

Request to book
0€/Month
Search

March 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

April 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Adults
0 Children
Pets
Size
Price
Amenities
Facilities

Compare listings

Compare